1.Om

Målet vårt

I Marin Foto Transport, har vi den oppfatning at hver kunde  har sin kombinasjon av oppgaver, utfordringer og ønsker. Vår jobb er å utarbeide en unik transportløsning som er perfekt for hver enkelt kunde..

 

Uansett hva du trenger å frakte, kan vi

hjelpe deg med råd og ekspertise for på best mulig måte fylle ditt behov.


Vi har mange års erfaring, og det er en stor glede å kunne  hjelpe deg med det du måtte ønske. Vi arbeider med både store og små bedrifter innen alle slags bransjer.  Derfor har vi et allsidig grunnlag for å kunne møte nettopp dine behov.


Om det gjelder frakt av en liten konvolutt, eller flere paller vil vi være med å løse dine spesielle transportutfordringer.


Vi vil gjerne ta en gjennomgang av transportløsninger for ditt firma - enten over telefon, eller ved at vi tar en tur innom. For mange blir det en stor kostnadsbesparelse å få en avtale på varelevereanser og opphentinger fremfor å måtte ta seg av dette med interne ressurser.

 

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Visjonen vår

Vi vil bygge opp et godt kundeforhold med personlig kontakt.  Det ligger en stor forretningsverdi i teknologi,  men "Fremdeles er det slik at over alle barrierer; geografiske, etniske, språklige, religiøse, så er det fortsatt kun én eneste ting som øyeblikkelig blir forstått og aldri misforstått oss mennesker imellom, nemlig et åpent, vennlig smil." - Arthur Arnzen 


Eselet og saltet (Æsops fabler)

Ein kjøpmann drog på kremmarferd med eselet sitt gjennom mange land og rike. Der kjøpte og selde han mange fine ting. Somtid var det klede og såkorn, andre gongar frukt og grønsaker; det var slikt han kunne tene pengar på.

Ein dag fekk han høyre at det var billig salt ute ved kysten. "Eg kan få god pris for det i landsbyane oppi fjelldalane", tenkte han, og drog av stad med eselet for å kjøpe salt. Saltet var så billig at han kjøpte fleire saltsekkar og hengde dei over eselryggen. All gjekk bra til dei kom til eit trongt fjellpass der det rann ei djup og strid elv. Kjøpmannen trekte eselet etter grima så varsamt han kunne, for stigen gjekk på ei glatt og smal hylle langsetter fjellsida. Då med eitt mista eselet fotfestet og fall med eit digert plask i vatnet.

Mens eselet prøvde å svømme imot den strie straumen, blei saltet i sekkane oppløyst av vatnet og skylt vekk. Til sist hadde det berre tomme sekkar festa til ryggen. Fridd for den tunge børa klarte eselet å komme seg inn til elvebreidda, og kunne gå vidare i ro og mak.

Det gjekk ikkje lang tid før kjøpmannen ville kjøpe meir salt. Og igjen tok han eselet med seg ut til kysten, lasta det med saltsekkar og drog opp mot fjellbygdene. Då dei kom til det tronge fjellpasset, hugsa eselet kor lett det hadde gått å bli kvitt den tunge børa, og kor godt det hadde vore å gå vidare utan. Så denne gongen glei det og fall i vatnet med vilje, og kava og svømte i elvevatnet heilt til saltet var skylt vekk.

Kjøpmannen var ikkje fullt så nøgd. Han hadde mista to gode lass salt, og lurte på om ikkje eselet hadde lurt han. Derfor kjøpte han eit svært lass med svampar og hengde dei på eselryggen neste gong han drog til kysten. Eselet gjekk av stad under børa og tenkte: "Når vi kjem til fjellpasset, skal vel børa blir lettare!"

Snart kom dei dit, og enda ein gong let eselet seg gli ut i straumen der det blei liggande og bakse mens det venta at lasten skulle bli skylt vekk, slik det hadde skjedd to gongar før. Men i staden trekte svampane vatn til seg og blei tunge og svære.

"Kva?" tenkte eselet då det kjende at børa blei tyngre og tyngre. "Her er det noko gale!"

"Hjelp meg! Hjelp meg!" skrytte det og kava for livet. Dei tunge svampane heldt på å trekke det under. Kjøpmannen strekte seg ut frå elvebreidda og trekte eselet i land mens det pesa og var redd, og med dobbelt så tung last.ut.


Moralen er: Dersom du har noe å frakte, ring Marin Foto Transport!Jan Erik                     

Sentralbord

Daglig leder

55 70 67 67

e-post: transport@mcb.no


Knappeveien 24, 5337 Rong

      Telefon :  55 70 67 67

Marin Foto Transport